All posts by: admin

by in HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM

Cafe Doanh Nhân

Được sự tin tưởng của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, Trung tâm đào tạo TPA là nơi tổ chức họp mặt định kỳ hoạt động CAFÉ DOANH NHÂN hàng tháng. Đây là hoạt động thiết thực được thực hiện định kỳ nhằm lắng nghe những chia sẻ, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc […]