CÁC KHÓA HỌC ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠOTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (CEO)36 BUỔI 15,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC KINH DOANH26 BUỔI 13,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH20 BUỔI 10,000,000 LIÊN HỆ
THAY ĐỔI MÔ THỨC LÃNH ĐẠO (LEADER MINDSET)04 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH03 BUỔI 1,650,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP 12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CẤP TRUNG 12 BUỔI 6,800,000 LIÊN HỆ
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ12 BUỔI 6,800,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ CỬA HÀNG CHUYÊN NGHIỆP04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (TRAIN THE TRAINER)04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Phân tích BCTC, các chỉ số, đầu tư)06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ12 BUỔI 6,000,000 LIÊN HỆ
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ UỶ THÁC CÔNG VIỆC02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ CON NGƯỜI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
ĐAO TẠO CHỨNG CHỈ NGÀNHLỊCH HỌCGIỜ HỌCTHỜI LƯỢNG
KẾ TOÁN TRƯỞNGT7-CN
GIÁM SÁT XÂY DỰNGT7-CN
AN TOÀN LAO ĐỘNGtheo lịch doanh nghiệptheo lịch doanh nghiệptuỳ theo nhu cầu doanh nghiệp
VĂN THƯ LƯU TRỮT7-CN
EXCEL NÂNG CAO3 NGÀY/TUẦN
KỸ NĂNG POWER POINT NÂNG CAO3 NGÀY/TUẦN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠNTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO & THUYẾT TRÌNH02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
HIỂU ĐÚNG VÀ LÀM ĐÚNG KAIZEN 5S ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ KHO06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ CON NGƯỜI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
SỬ DỤNG CÔNG CỤ KPIs TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỖI BẬT