Chương trình đào tạo ngắn hạn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠNTHỜI LƯỢNG PHÍ THAM DỰ (VNĐ) ĐĂNG KÝ
KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO & THUYẾT TRÌNH02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ02 BUỔI 1,000,000 LIÊN HỆ
HIỂU ĐÚNG VÀ LÀM ĐÚNG KAIZEN 5S ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ KHO06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT06 BUỔI 3,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN LÝ CON NGƯỜI04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ
SỬ DỤNG CÔNG CỤ KPIs TRONG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC04 BUỔI 2,000,000 LIÊN HỆ