ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Tài chính hoàn toàn khác với kế toán. Hơn nữa, tài chính cũng hiển nhiên là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Tuy nhiên, khác với “dân” tài chính kế toán phải học tài chính trong nhiều năm, “Sếp” chỉ cần học tài chính trong 2 tuần là đủ. Bởi vì công việc của các “Sếp” khác với công việc của “dân” tài chính.

Các mảng chức năng như hành chính, nhân sự, kinh doanh, sản xuất,… bên cạnh việc quản lý một cách khoa học, đôi khi người ta có thể xử trí theo cảm tính. Tuy nhiên, tài chính và kế toán là 2 mảng có tính chuyên ngành, chuyên sâu rất cao. Do vậy, không thể có sự hiểu biết đầy đủ và chính xác về tài chính và kế toán, cũng như không thể quản lý tài chính và kế toán tốt nếu không học về tài chính và kế toán.

Tuy nhiên, tài chính và kế toán lại là 2 mảng rất khác nhau, cho nên việc học tài chính và việc học kế toán cũng thật khác nhau.

Ngoài ra, không chỉ có sự khác biệt giữa tài chính và kế toán, mà còn sự khác biệt rất lớn giữa Tài chính dành cho “dân” tài chính (Finance for Finance Leaders) và Tài chính dành cho Sếp (Finance for Non-Finance Leaders).

Sự khác biệt đó là, thay vì phải mất nhiều năm như “dân” tài chính, các vị lãnh đạo chỉ cần bỏ ra 2 tuần để có thể lĩnh hội được những kiến thức cốt lõi nhất về tài chính và quản trị tài chính mà một người Sếp cần phải biết.

Qua chương trình “Tài chính dành cho Lãnh đạo” của TPA, Sếp có thể có cái nhìn tổng quan về tài chính và tài chính trong doanh nghiệp; biết cách tổ chức công tác quản trị tài chính; biết cách phân tích tình hình tài chính; biết cách thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính; biết được tiền đi đâu về đâu và cách kiểm soát dòng tiền; có hiểu biết về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán; có hiểu biết về ngoại tệ, ngoại hối và thanh toán quốc tế; có hiểu biết về lãi suất, lạm phát; …

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Có cái nhìn tổng quan về tài chính doanh nghiệp.
 • Hiểu được vai trò, nhiệm vụ, chức năng tài chính doanh nghiệp.
 • Biết cách tố chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Đọc và hiểu các báo cáo tài chính doanh nghiệp.
 • Quản trị dòng tiền, quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
 • Phân tích tài chính của doanh nghiệp.
 • Cung cấp kiến thức về đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Giám đốc tài chính.
 • Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, trưởng phòng kế toán, trưởng phòng tài chính.
 • Trợ lý lãnh đạo

* Lưu ý: học viên nên học lớp KẾ TOÁN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO trước nếu chưa có kiến thức nền tảng về kế toán

BAN GIẢNG HUẤN:

Đội ngũ giảng viên của chương trình là các chuyên gia, giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giảng huấn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

STT

CHUYÊN ĐỀ

SỐ

BUỔI

SỐ

GIỜ

1

Quản trị tài chính doanh nghiệp

2

6

 

a. Tài chính và mục tiêu tài chính của doanh nghiệp

 

b. Quản trị tài chính doanh nghiệp

–          Kế hoạch tài chính; Kiểm soát tài chính; Quyết định tài chính.

 

c. Chi phí sử dụng vốn (cost of funds)

–          Chi phí sử dụng vốn; Rủi ro và chi phí vốn;

–          Cơ cấu vốn; Lãi suất tiền vay;

–          Chi phí vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận chưa phân phối.

 

 

d. Đầu tư (Investment)

–          Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu;

–          Quản lý vốn lưu động;

–          Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn;

–          Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn.

 

e. Nợ và rủi ro tài chính

 

f. Nguồn vốn huy động

2

Phân tích báo cáo tài chính

 

 

 

a)      Phân tích kết cấu

3

9

 

b)      Phân tích tỷ số tài chính & các nguyên tắc chung khi phân tích

 

c)      Phân tích khả năng sinh lời

–          Khả năng sinh lời; ROE (Return On Equity); Tỷ số thu nhập trên vốn cổ phiếu phổ thông;

–          Thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE – Return On Capital Employed).

 

d)     Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng

 

e)      Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp

–          PBIT / Doanh thu; Vòng quay tài sản;

–          Tỷ số lãi gộp; Cơ cấu chi phí;

–          Tỷ số vòng quay TSLĐ.

 

f)       Kết hợp phân tích các tỷ số khác

 

g)      Rủi ro tài chính

 

h)      Tỷ số nợ

 

i)        Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động

 

j)        Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức

 

k) Tỷ số thị trường chứng khoán:

–          Cổ tức trên cổ phiếu (DPS); Mức sinh cổ tức

–          EPS, Lãi suy giảm trên cổ phiếu); P/E;

–          Tỷ lệ đảm bảo cổ tức; Tỷ lệ phân chia cổ tức

–           

 

l) Những hạn chế của phân tích tỷ số

–          So sánh số liệu kế toán;

Các so sánh hữu ích

 

Tổng cộng

 

05 buổi

15h

ĐĂNG KÝ

Học phí:  2.200.000 đ/học viên

(bao gồm tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi:

Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 15 ngày
Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 15 ngày
Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng

LIÊN HỆ:

Trung tâm đào tạo TPA: 83C Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, TP Tây Ninh

ĐT: 066 3 816868 (Ms Trang) – 0917 252539 (Ms Trúc)

Email: trucphongtpa@gmail.com hoặc tpa.daotao@gmail.com