GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHRO

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

CHRO không chỉ là một “cái chức”, một cái chức rất to trong công ty, mà còn là một “cái nghề”, một “cái nghề” chuyên nghiệp trong xã hội, một nghề đòi hỏi phải được đào tạo một cách bài bản và có hệ thống thì mới có thể thành công.

Giám đốc nhân sự là người nắm vị trí chủ đạo trong các công việc từ quản trị bộ phận nhân sự, lập chiến lược nguồn nhân lực, tổ chức tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá và đào tạo nguồn nhân lực đến các vấn đề về lương và chế độ đãi ngộ. Không những vậy, Giám đốc nhân sự còn góp phần thực hiện văn hóa doanh nghiệp, có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về lao động và chú trọng đến xây dựng hệ thống, ứng dụng khoa học công nghệ vào nguồn nhân lực công ty.

Thế nhưng khác hẳn với việc quản trị tài sản, vốn hay chiến lược, việc quản trị con người vô cùng khó khăn và phức tạp, nó không chỉ ở khía cạnh khoa học mà còn là cả một nghệ thuật. Bởi thế mà vai trò của CHRO – Giám đốc nhân sựchuyên nghiệp là vô cùng cần thiết và quan trọng.

Để trả lời cho câu hỏi thế nào là mẫu người lãnh đạo nhân sự giỏi. Mỗi lãnh đạo giỏi là một cá nhân với bản sắc riêng, với những sở trường và sở đoản khác nhau. Vậy điều gì giúp họ lãnh đạo tốt ở các công việc hay tình huống khác nhau? Đó là nhờ họ đều ý thức rõ “mình là ai” và “mình cần làm gì để thích nghi với môi trường”, cách nào để tạo có thể nổ lực vượt qua biến động?

Nhằm cụ thể hóa các vấn đề trên, Trung tâm đào tạo TPA  giới thiệu chương trình đào tạo  GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ – CHRO, cung cấp cho anh/chị những kiến thức và kỹ năng giúp anh/ chị hoàn thành sứ mệnh của một CHRO trong thời đại mới.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

 • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
 • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng & Bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo & Phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương & chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động; Quản trị cuộc đời.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
 • Những người đang là Chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình này một cách hiệu quả, người học cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

 • Đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên (không phân biệt chuyên ngành);
 • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý từ cấp trung trở lê trong tổ chức, công ty;
 • Đã có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nhân sự.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO

THỜI LƯỢNG

Buổi

Giờ

Chân dung CHRO / On Becoming a CHRO

1

– Vị trí, vai trò, sứ mệnh, công việc của một CHRO

1

3

2

– Năng lực, tố chất, kiến thức, kinh nghiệm cần có của một CHRO

3

– Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp

Chiến lược nguồn nhân lực / HR Strategy

1

– Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự

1

3

2

– Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự

1

3

3

– Hoạch định chiến lược nhân sự

1

3

4

– Triển khai thực hiện, kiểm tra, đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự

1

3

Tổ chức bộ phận nhân sự HR Department

1

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận nhân sự

1

3

2

– Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận

   và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

3

– Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự

1

3

4

– Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban, bộ phận khác

Tuyển dụng và Bổ dụng Recruitment & Assignment

1

– Thu hút và tuyển dụng

1

3

2

– Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng

1

3

3

– Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng

1

3

4

– Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng

1

3

Đánh giá nhân sự Personel Appraisal

1

– Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự

1

3

2

– Đánh giá thái độ, năng lực và thành tích

1

3

3

– Giới thiệu một số mô hình, phương pháp, công cụ trong đánh giá nhân sự

1

3

Đào tạo và Phát triển HR Training & Development

1

– Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1

3

2

– Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện đại

1

3

3

– Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo

1

3

4

– Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa

1

3

Văn hóa doanh nghiệpCorporate Culture

1

– Văn hóa Doanh nghiệp là gì? Vai trò của Văn hóa Doanh nghiệp

1

3

2

– Xây dựng và thay đổi Văn hóa Doanh nghiệp

1

3

3

– Đo lường kết quả xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

1

3

Lương và Chế độ Đãi ngộCompensation & Remuneration System

1

– Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng

1

3

2

– Hệ thống lương và các bước xây dựng cấu trúc lương

1

3

3

– Cơ cấu và ngân sách tiền lương

1

3

4

– Chính sách và chế độ đãi ngộ

 

 

Pháp luật lao động Laws & Regulations on Labour

 

 

1

– Hiểu về pháp luật lao động

1

3

2

– Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động

1

3

3

– Quy định pháp luật về thôi dụng

1

3

4

– Giải quyết tranh chấp lao động

1

3

Chuyên đề hội thảo HR Seminars (Chỉ dành cho Học viên CHRO)

1

Đối thoại; chia sẻ kinh nghiệm và tổng kết, troa bằng

1

3

 

Tổng cộng

29

87

 

ĐĂNG KÝ

HỌC PHÍ & CHÍNH SÁCH PHÍ ƯU ĐÃI

 • Học phí: 11.000.000 VNĐ (bao gồm tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận; teabreak…)
 • Phí ưu đãi:
 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 15 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 15 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 15 ngày

LIÊN HỆ:

Trung tâm đào tạo TPA: 83C Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, TP Tây Ninh

ĐT: 066 3 816868 (Ms Trang) – 0917 252539 (Ms Trúc)

Email: trucphongtpa@gmail.com hoặc tpa.daotao@gmail.com