LẬP KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Chưa có thông tin

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chưa có thông tin

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
  • Chưa có thông tin
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
  • Chưa có thông tin
HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 6 buổi/18 giờ

Phí tham dự: 3.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi :

  • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
  • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
  • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
    GỌI NGAY