QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 • Giúp nâng cao nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất.hơn nữa họ có đủ năng lực để huấn luyện và tổ chức kèm cặp công nhân trong phân xưởng.
 • Học viên vận dụng các kiến thức về hệ thống sản xuất để hợp lý hóa hoạt động sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm.
 • Học viên có kiến thức và kỹ năng cơ quản lý nhân sự trong phân xưởng, xây dựng đội nhóm, phân công công việc, đánh giá nhân viên, giao tiếp hiệu quả.

Học viên có kiến thức về KPI trong sản xuất.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH:

   Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo này, người tham dự có thể:

  • Giúp nâng cao nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất.hơn nữa họ có đủ năng lực để huấn luyện và tổ chức kèm cặp công nhân trong phân xưởng.
  • Học viên vận dụng các kiến thức về hệ thống sản xuất để hợp lý hóa hoạt động sản xuất, cải tiến chất lượng sản phẩm.
  • Học viên có kiến thức và kỹ năng cơ quản lý nhân sự trong phân xưởng, xây dựng đội nhóm, phân công công việc, đánh giá nhân viên, giao tiếp hiệu quả.
  • Học viên có kiến thức về KPI trong sản xuất.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Tổ trưởng, nhóm trưởng, chuyền trưởng.
 • Trợ lý sản xuất, trưởng phòng sản xuất, quản đốc sản xuất.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo

QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

STTCHUYÊN ĐỀ

SỐ

BUỔI

SỐ

GIỜ

(3h/buổi)

1.

Vị trí và vai trò của người quản đốc phân xưởng trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Đối tượng và mục tiêu quản trị sản xuất.

- Thế nào là một tổ chức sản xuất.

- Mối quan hệ giữa phân xưởng sản xuất & các bộ phận trong doanh nghiệp.

- Vai trò, nhiệm vụ của quản đốc phân xưởng.

1.54,5
2.

Các kỹ năng làm việc với nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp (trao đổi thông tin).

- Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc.

2.57,5
3.

Công tác lập và kiểm soát thực hiện kế hoạc sản xuất.

- Khái niệm về hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính.

- Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch kiểm tra.

0.51,5
4.

Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất.

- Quản lý năng xuất.

- Quản lý chất lượng.

- Quản lý, giảm lãng phí trong sản xuất.

- Công cụ giám sát, kiểm tra trong sản xuất.

- Kaizen – 5s với năng xuất, chất lượng.

3.510,5
 Tổng Cộng:0824

 

HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 12 buổi/36 giờ

Phí tham dự: 6.800.000 VNĐ

Phí ưu đãi :

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY