QUẢN LÝ KHO

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 • Hiểu rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ kho
 • Tính toán được năng lực kho đang quản lý.
 • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
 • Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho. 
 • hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho. (kể cả sẽ có những biểu mẫu, file, cách thức sắp xếp, mã hoá hàng hoá trong kho, ... để học viên có thể về ứng dụng )
 • Một số công cụ hỗ trợ như : hệ thống mã vạch,... 
 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong
 • Các nguyên tắc trong quản lý kho Qui trình xuất/nhập hàng hoá trong kho
 • Qui tắc lưu kho
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo nhằm :

 • Hiểu rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ kho
 • Tính toán được năng lực kho đang quản lý.
 • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
 • Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho. 
 • hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho. (kể cả sẽ có những biểu mẫu, file, cách thức sắp xếp, mã hoá hàng hoá trong kho, ... để học viên có thể về ứng dụng )
 • Một số công cụ hỗ trợ như : hệ thống mã vạch,... 
 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong
 • Các nguyên tắc trong quản lý kho Qui trình xuất/nhập hàng hoá trong kho
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Thủ kho/phụ Thủ kho
 • Những nhân sự quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho: kế toán kho, giao nhận hàng hoá từ kho, phụ trách vật tư
 • Những nhân sự sẽ được bố trí hoặc có mong muốn là Thủ kho tương lai
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo:

“NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP”

SSTCHUYÊN ĐỀThời lượng
BuổiGiờ
1
 • Phần 1:  Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác
 • Phần 2: Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa
02 buổi06h
2
 • Phần 3: Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho
 • Phần 4: Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho
02 buổi06h
3
 • Phần 5: Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho
 • Phần 6 : Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch
02 buổi06h
 TỔNG CỘNG06 buổi18h
HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 6 buổi/18 giờ

Phí tham dự: 3.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi:

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY