QUẢN TRỊ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

   Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay, việc cho khách hàng thanh toán sau, “trả chậm”, “nợ” để có thêm hoặc duy trì khách hàng là vấn đề các doanh nghiệp đều đối mặt. Vai trò của nhân viên quản lý và thu hồi công nợ ngày càng quan trọng hơn , không chỉ thu nhanh, thu đúng, thu đủ mà còn nhận diện ra những dấu hiệu nợ xấu, khó đòi, rủi ro không thanh toán. Điều này đòi hỏi kỹ năng và nghệ thuật của nhân viên quản lý & thu hồi công nợ. Chương trình đào tạo “Kỹ năng quản trị và Thu hồi công nợ” sẽ giúp bồi dưỡng thêm, giúp nâng cao kỹ năng, cung cấp kiến thức hỗ trợ cho nhân viên quản lý và thu hồi công nợ, thu được công nợ và không mất lòng khách hàng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo giúp học viên:

  • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của quản trị và thu hồi công nợ
  • Nắm được quy trình quản trị và thu hồi công nợ
  • Nhận diện được những rủi ro trong quá trình thu hồi công nợ
  • Nâng cao kỹ năng đàm phán, thu hồi công nợ
  • Biết xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thu hồi công nợ mà không mất lòng khách hàng
  • Biết cách quản lý công nợ, nợ khó đòi, …
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Giám đốc /Trưởng phòng kinh doanh
 • Nhân viên quản lý & thu hồi công nợ
 • Quản lý bán hàng, Nhân viên bán hàng
 • Nhân viên kế toán/nhân sự có phụ trách quản lý và thu hồi công nợ
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Hạng mục

Nội dung

Phần I. Tổng quan về quản trị và thu hồi công nợ:
 • Quản trị công nợ là gì?
 • Bản chất của các khoản nợ;
 • Tầm quan trọng của việc quản trị và thu hồi công nợ.
Phần II. Quy trình quản trị & thu hồi công nợ
 • Hiểu đúng về công việc thu hồi công nợ
 • Công việc thu hồi công nợ bao gồm những hoạt động gì?
 • Ý nghĩa của thời gian - những rủi ro?
 • Ý nghĩa của thái độ - hệ quả?
 • Nguyên tắc quan trọng trong quản trị & thu hồi công nợ;
 • Quy trình quản trị & thu hồi công nợ.
Phần III. Phương pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi
 • Những nguyên nhân chính dẫn đến các khoản nợ khó đòi;
 • Kỹ năng đàm phán & thu hồi các khoản nợ khó đòi
 • Tiến trình đàm phán & công tác chuẩn bị trước khi “xung trận”;
 • Thương lượng và nguyên tắc đàm phán;                 
 • Mô hình đàm phán thu hồi nợ;
 • Nghệ thuật nhượng bộ & xử lý bế tắc trong thu hồi nợ.
 • Các tình huống và giải pháp xử lý trong quá trình thu hồi công nợ khó.
 • Nợ quá hạn;
 • Dự phòng & Xử lý tài chính;
 • Kiện tụng & tranh cãi.
Phần IV. Kỹ năng bổ trợ cho việc thu hồi công nợ hiệu quả
 • Soạn lập các văn bản thu hồi nợ;
 • Lắng nghe và quan sát trong việc thu hồi nợ;
 • Xử lý và trả lời thuyết phục trong việc thu hồi nợ;
 • Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng
Phần V. Soạn thảo các văn bản thu hồi nợ

Phần VI. Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong quá trình thu hồi công nợ.

               Hỏi & đáp, giải đáp các tình huống thu hồi công nợ của học viên.

HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 4 buổi

Phí tham dự: 2.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi:

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY