TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 • Với doanh nghiệp, con người luôn được xem là tài sản quí giá nhất, việc giữ được nguồn lực giỏi, đào tạo được đội ngủ có chuyên môn, tay nghề, xây dựng được hệ thống đánh giá phù hợp và tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp,… là một thách thức. Với người lao động, đặc biệt là lao động có năng lực, trình độ chuyên môn, chọn và làm việc tại một doanh nghiệp, ngoài yếu tố lương còn nhiều yếu tố khác như: môi trường làm việc, chế độ phúc lợi, ….
 • Tất cả những vấn đề trên được thực hiện chủ yếu thông qua Phòng Nhân sự của Công ty. Vai trò của một Trưởng phòng Nhân sự càng lớn, yêu cầu với một Trưởng phòng Nhân sự càng nhiều, đòi hỏi trình độ chuyên môn vững để có thể linh hoạt ứng dụng tất cả những tình huống nhân sự trong tổ chức.

Hiểu được điều này, Trung tâm đào tạo TPA phối hợp với giảng viên trường PACE tổ chức lớp  ĐÀO TẠO TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ, với mong muốn cập nhật kiến thức một cách hệ thống, hoàn chỉnh và thiết thực nhất cho những người đang làm nghề Nhân sự. Chi tiết nội dung chương trình như sau:

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của phòng nhân sự, Trưởng phòng nhân sự trong tổ chức/công ty

 • Biết được để trở thành một Trưởng phòng nhân sự giỏi, chuyên nghiệp cần phải làm thế nào
 • Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất của một Trưởng phòng nhân sự cần có
 • Biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức của một phòng nhân sự
 • Biết cách điều hành một phòng nhân sự hiệu quả

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo này, người tham dự có thể:

 • Vững tin là một Trưởng phòng nhân sự.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Trưởng /Phó phòng tổ chức hành chánh/Trưởng phòng Nhân sự
 • Chuyên viên nhân sự
 • Nhân viên nhân sự
NỘI DUNG ĐÀO TẠO
STTCHUYÊN ĐỀSỐ BUỔI
 

 TỔ CHỨC BỘ PHẬN NHÂN SỰ/PHÒNG NHÂN SỰ

-         Xây dựng sơ đồ tổ chức

-         Kỹ thuật viết Mô tả chức năng nhiệm vụ phòng ban

-         Kỹ thuật viết Mô tả công việc

-         Tầm quan trọng và ý nghĩa của mô tả công việc

02 buổi
 

 TUYỂN DỤNG & BỔ DỤNG

-         Qui trình tuyển dụng

-         Nghệ thuật phỏng vấn, tuyển dụng

-         Các kỹ thuật & công cụ nhằm tối ưu hoá hiệu quả Tuyển dụng & Bổ Dụng 

03 buổi
 

 LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

-         Cấu trúc hệ thống lương, thưởng và phúc lợi của doanh nghiệp

-         Xây dựng hế thống lương, thưởng

-         Xây dựng chính sách phúc lợi (đãi ngộ)

-         Thiết lập ngân sách lương, thưởng và phúc lợi 

03 buổi
 

 ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN

-         Mô hình đào tạo & phát triển nguồn nhân lực hiện tại

-         Xây dựng, thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo

-         Kế hoạch & phương pháp xây dựng, phát triển đội ngũ, phát triển tổ chức 

03 buổi
 

ĐÁNH GIÁ NHÂN SỰ

-         Cơ sở đánh giá nhân sự

-         Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả công việc của nhân viên

-         Các phương pháp đánh giá kết quả công việc của nhân viên 

03 buổi
 Tổng kết chương trình, bài thu hoạch01 buổi

 

HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 12 buổi/36 giờ

Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi :

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY