KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

   QUẢN LÝ LÀ LÀM VIỆC THÔNG QUA NGƯỜI KHÁC. Bạn đã thật sự làm được điều này chưa? Phân công phân việc thế nào cho hợp lý? Phương pháp nào đánh giá hiệu quả công việc ? Làm sao để nhân viên hăng say làm việc, cống hiến hết mình?..... những phương pháp cần thiết để đánh giá, để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để sắp xếp, bố trí công việc cho nhân viên, để huấn luyện và phát triển nhân viên, để lắng nghe nhân viên hiệu quả,…sẽ được Trung tâm đào tạo TPA thiết kế trong chương trình KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Những phương pháp cần thiết để đánh giá, để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để sắp xếp, bố trí công việc cho nhân viên, để huấn luyện và phát triển nhân viên, để lắng nghe nhân viên hiệu quả,…

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Nhóm trưởng, tổ trưởng, chuyền trưởng, trưởng ca.
 • Trưởng - phó phòng chức năng.
 • Giám đốc, phó giám đốc.
 • Trợ lý.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Quản lý đội ngũ

  • Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ: Hiểu nhân viên, Tuyển dụng, Bổ nhiệm, Điều chuyển, Sa thải
  • Đánh giá nhân viên:
  • Đánh giá năng lực;
  • Đánh giá thành tích;
  • Đánh giá thái độ.
  • Xây dựng hệ thống quản lý:
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận;
  • Phân công phân nhiệm (Soạn quy chế & hoạt động của bộ phận, lập Bảng mô tả công việc cho từng nhân viên);
  • Phối kết hợp (giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa các bộ phận trong công ty; giữa công ty với bên ngoài).
  • Lãnh đạo nhân viên
HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 4 buổi/12 giờ

Phí tham dự: 2.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi:

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY