CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các tài sản của doanh nghiệp. Tồn kho không chỉ phản ảnh việc tiêu thụ của hàng hóa mà nó còn ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, nghiệp vụ kho hàng phải được tổ chức quản lý một cách chuyên nghiệp, có hệ thống nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời nguyên liệu, vật tư cho sản xuất; đồng thời cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất…điều này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng của những người làm công tác quản lý kho hàng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Chương trình đào tạo nhằm :
 • Hiểu rõ được vị trí, vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ kho
 • Tính toán được năng lực kho đang quản lý.
 • Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho.
 • Hiểu rõ và ứng dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho. 
 • hệ thống sổ sách kho trong công tác quản lý kho. (kể cả sẽ có những biểu mẫu, file, cách thức sắp xếp, mã hoá hàng hoá trong kho, … để học viên có thể về ứng dụng )
 • Một số công cụ hỗ trợ như : hệ thống mã vạch,… 
 • Thực hiện các biện pháp an toàn lao động, ngăn chặn rủi ro, phòng tránh rủi ro và PCCC trong
 • Các nguyên tắc trong quản lý kho Qui trình xuất/nhập hàng hoá trong kho
 • Qui tắc lưu kho
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Thủ kho/phụ Thủ kho
 • Những nhân sự quan tâm đến lĩnh vực quản trị điều hành kho: kế toán kho, giao nhận hàng hoá từ kho, phụ trách vật tư
 • Những nhân sự sẽ được bố trí hoặc có mong muốn là Thủ kho tương lai

BAN GIẢNG HUẤN:

Đội ngũ giảng viên của chương trình là các chuyên gia, giảng  có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực giảng huấn.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo

“NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO CHUYÊN NGHIỆP”

SST

CHUYÊN ĐỀ

Thời lượng

Buổi

Giờ

1

o   Phần 1:  Kho và mối quan hệ của kho với các bộ phận chức năng khác

o   Phần 2: Tổ chức nghiệp vụ bố trí, định vị kho bãi, sắp xếp hàng hóa

 

02 buổi

06h

2

o   Phần 3: Tổ chức nghiệp vụ bảo quản hàng hóa trong kho

o   Phần 4: Tổ chức nghiệp vụ nhập, xuất hàng hóa trong kho

 

02 buổi

06h

3

o   Phần 5: Tổ chức hệ thống sổ sách và hành chính trong kho – kiểm kê kho

o   Phần 6 : Tổ chức lao động an toàn, vệ sinh môi trường trong hoạt động kho – mã số, mã vạch

 

02 buổi

06h

 

TỔNG CỘNG

06 buổi

18h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ

Học phí:

(bao gồm tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận)

Phí ưu đãi:

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 15 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 15 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 15 ngày

LIÊN HỆ:

Trung tâm đào tạo TPA: 83C Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, TP Tây Ninh

ĐT: 066 3 816868 (Ms Trang) – 0917 252539 (Ms Trúc)

Email: trucphongtpa@gmail.com hoặc tpa.daotao@gmail.com