EXCEL NÂNG CAO

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

   Excel cho Quản lý sẽ giúp bạn có một báo cáo tự động có khả năng thay đổi thông tin khi cần để nhìn báo cáo theo nhiều góc độ, hoặc định dạng dữ liệu theo điều kiện để làm nổi bật các giá trị tính một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Hơn thế nữa, phần mềm này còn tạo các kịch bản kinh doanh rõ ràng, nhanh chóng giúp bạn đưa ra các kế hoạch cho nhóm, cho phòng ban của mình.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Định dạng dữ có điều kiện nhằm giúp dễ dàng phân biệt các ô tính quan trọng nhanh chóng và hiệu quả
 • Rút trích thông tin cần thiết theo 1 hoặc nhiều điều kiện
 • Sắp xếp thông tin theo nhu cầu
 • Dùng hàm rút trích thông tin nhanh chóng
 • Tạo báo cáo và đồ thị động bằng PivotTable và PivotChart
 • Tạo các kịch bản kinh doanh một cách hiệu quả.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Cho tất cả mọi người.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1.    Định dạng ô có điều kiện (Format cell by rules in conditional formatting)

 • Sử dụng tính năng định dạng có điều kiện đơn giản
 • Sử dụng Rules Manager để quản lý các định dạng có điều kiện 
 • Sử dụng tính năng tạo trực quan sinh động cho dữ liệu

2.    Bảng chọn, vùng chọn và cơ sở dữ liệu (Tables, Ranges and Databases)

 • Chuyển đổi vùng chọn thành bảng chọn
 • Áp dụng tính năng lọc nâng cao (advanced filter) theo một hoặc nhiều tiêu chí
 • Áp dụng tính năng lọc nâng cao (advanced filter) theo tiêu chí phức tạp
 • Trích xuất các dòng dữ liệu duy nhất sử dụng bộ lọc nâng cao
 • Sắp xếp vùng chọn hoặc bảng chọn theo hàng
 • Sắp xếp vùng chọn hoặc bảng chọn theo cột
 • Sắp xếp vùng chọn hoặc bảng chọn theo danh sách tùy biến

3.    Hàm thống kê (Statistic Functions)

 • Sử dụng một số hàm để lấy thông tin tổng hợp số liệu hoặc rút trích thông tin nhanh chóng và tiện lợi: SUMIF, COUNTIF, SUMIFS, COUNTIFS, FREQUENCY

4.    Pivot Table và Pivot Chart

 • Hiểu về các hàng và cột của pivot table
 • Lọc và sắp xếp dữ liệu trong PivotTable
 • Sử dụng bộ lọc báo cáo
 • Lọc trực quan PivotTable với Slicer
 • Tạo giao diện điều khiển dữ liệu với nhiều Slicer
 • Tự động tạo đồng loạt nhiều trang báo cáo với bộ lọc báo cáo
 • Bố cục báo cáo PivotTable
 • Gom nhóm theo Text, Date và vùng giá trị
 • Tạo biểu đồ pivot từ PivotTable
 • Nhúng nhiều pivot tables vào worksheet

Sử dụng slicers để lọc nhiều pivot tables

5.    Mô hình kinh doanh (Business Modeling)

 • Xây dựng bảng dữ liệu kết quả tận dụng bảng một và hai biến số
 • Định nghĩa Scenarios (tình huống giả định)
 • Tạo kịch bản để làm báo cáo tổng hợp
 • Sử dụng tính năng Goal Seek
 • Sử dụng tính năng Solver
HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: THEO LỊCH DOANH NGHIỆP

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: TÙY THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Học phí: 2.000.000

Phí ưu đãi :

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY