VĂN THƯ LƯU TRỮ

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Chưa có nội dung

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chưa có nội dung

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chưa có nội dung

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Chưa có nội dung

HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: THEO LỊCH DOANH NGHIỆP

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: TÙY THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

Học phí: 2.000.000

Phí ưu đãi:

  • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
  • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
  • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
    GỌI NGAY