KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ(TEAMWORK)

THÔNG TIN KHÁI QUÁT
 • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình
 • Hiểu được lợi ích và tầm quan trọng của làm việc nhóm.
 • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình trong quá trình làm việc với trưởng nhóm cũng như các thành viên
 • Biết những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, xung đột trong nhóm và biện pháp khắc phục.
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để có thể dẫn dắt một nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần đồng đội cũng như khả năng làm việc của từng thành viên trong nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của công ty.
 • Nắm được những nguyên tắc, quy trình, phương pháp để nâng cao hiệu quả teamwork.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn tất thành công chương trình đào tạo đặc biệt này, người tham dự sẽ:

  • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình
  • Hiểu được lợi ích và tầm quan trọng của làm việc nhóm.
  • Thấu hiểu bản thân về thực trạng năng lực teamwork, nhận biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm yếu của chính mình trong quá trình làm việc với trưởng nhóm cũng như các thành viên
  • Biết những nguyên nhân gây ra khủng hoảng, xung đột trong nhóm và biện pháp khắc phục.
  • Nắm được những mấu chốt quan trọng mang tính thực tiễn để có thể dẫn dắt một nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần đồng đội cũng như khả năng làm việc của từng thành viên trong nhóm nhằm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của công ty.
  • Nắm được những nguyên tắc, quy trình, phương pháp để nâng cao hiệu quả teamwork.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Chương trình đào tạo này được thiết kế dành riêng cho:

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong doanh nghiệp;

  Các cá nhân mong muốn phát triển và hoàn thiện bản thân.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
 • Nội dung chi tiết Chương trình đào tạo

  KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Tại sao phải teamwork?

   • Môi trường kinh doanh hiện đại - Khó khăn & thách thức.

   • Tầm quan trọng của teamwork - Sự cần thiết phải thay đổi.

   • Vai trò & trách nhiệm chính mình - Vượt qua trở ngại bản thân

Phần II. Các yếu tố nền tảng của teamwork

   • Mục đích, ý nghĩa & giá trị teamwork.

   • Tinh thần teamwork & các nguyên tắc vàng teamwork.

   • Những cạm bẫy & sai lầm cần phải tránh trong làm việc tập thể.

Phần III. Phát triển tinh thần teamwork trong làm việc tập thể

   • Đọc hiểu thực trạng chỉ số teamwork của bản thân;

   • Nguyên tắc khởi tạo teamwork & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc vai trò cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc gắn kết cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc tạo đà cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc tăng tốc cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc duy trì tốc độ làm việc của team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;

   • Nguyên tắc về nguồn gốc sức mạnh của team;

   • Từ “tinh thần teamwork” đến “văn hóa teamwork”. 

Phần IV. Tổng kết & định hướng kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork sau khóa học

   • Tổng kết về tinh thần teamwork trong môi trường doanh nghiệp hiện đại;

   • Kế hoạch hành động cần thực hiện sau khóa học cho bản thân & đội ngũ cộng sự để hình thành “văn hóa teamwork” bền vững cho chính mình và đội ngũ/tổ chức của mình.

Phần V. Kết thúc chương trình đào tạo.

HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 2 buổi/6 giờ

Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi:

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY