KỸ NĂNG VIẾT BÁO CÁO & THUYẾT TRÌNH

THÔNG TIN KHÁI QUÁT

   Báo cáo trình bày những dữ kiện và phân tích để chuyển tải thông tin dưới dạng kiến thức. Công việc viết báo cáo bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích và đưa ra những suy luận lô-gíc; thông thường đây là bước cơ bản cho việc đưa ra quyết định và hành động.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Hãy tự hỏi mình ra lý do để bạn viết báo cáo. Mục đích viết báo cáo thường liên quan đến một vấn đề thực tiễn chẳng hạn như:

 • Chúng ta cần giới thiệu áp dụng một số hoạt động mới cho Trung tâm giao dịch "một cửa". Bước đầu tiên, chúng ta cần biết rõ những thay đổi có thể xảy ra đối với các hoạt động và cơ cấu nhân sự của Trung tâm giao dịch "một cửa".
 • Công tác quản lý đất đai gặp khó khăn vì thiếu cập nhật thông tin. Viết báo cáo để giải thích vì sao.
 • Trong mỗi trường hợp, báo cáo sẽ không đề cập đến toàn bộ vấn đề. Trái lại, báo cáo phải có những đề xuất rõ ràng và khả thi để góp phần giải quyết vấn đề. Đóng góp này xác định mục đích của báo cáo.

Khi mục đích của báo cáo đã rõ ràng, bạn có thể xác định được mục tiêu. Mục tiêu sẽ được nêu rõ trong báo cáo. Mục tiêu xác định chính xác về những gì mà cần phải đạt được trong báo cáo. Sau đây là một số mục tiêu của các báo cáo giải quyết các vấn đề mà chúng ta vừa đề cập ở trên:

 • Mục tiêu của báo cáo này là xác định rõ những thay đổi có thể thực hiện tại các Trung tâm giao dịch "một cửa" để tạo tính bền vững cho việc đưa thêm các hoạt động mới.
 • Mục tiêu của báo cáo này là xác định rõ những lý do kỹ thuật và quản lý gây chậm trễ trong việc cập nhật các bản đồ địa chính.

Mục tiêu của báo cáo nên được đề cập rõ ràng trong phần mở đầu của báo cáo, chẳng hạn như trong phần giới thiệu.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Tất cả mọi người có nhu cầu viết báo cáo và thuyết trình trong công việc.
NỘI DUNG ĐÀO TẠO

STT

NỘI DUNG

PHẦN I . CÁC KHÁI NIỆM VỀ BÁO CÁO

1

Ý nghĩa của báo cáo

2

Các loại báo cáo

3

Yêu cầu của báo cáo

PHẦN II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH LẬP BÁO CÁO

1

Bước chuẩn bị

  • Xác định mục đích
  • Thu thập dữ liệu
  • Xử lý dữ liệu (đối chiếu, phân tích, sàng lọc )

2

           Xây dựng đề cương

  • Triển khai ý tưởng (mô hình Descartes, Lotus Blossom)
  • Cấu trúc đề cương

3

Viết và hoàn chỉnh báo cáo

  • Trình tự của đề cương
  • Văn phong, tu từ văn thể

PHẦN III. NỘI DUNG CỦA MỘT BÁO CÁO CỤ THỂ

1

Báo cáo hành chánh

2

Báo cáo vụ việc

3

Báo cáo dự án khả thi

4

Báo cáo nghiên cứu khoa học

PHẦN IV. BÁO CÁO BẰNG LỜI

1

Chuẩn bị thuyết trình

  • Xác định mục tiêu trình bày
  • Thành phần người nghe
  • Bối cảnh trình bày
  • Chuẩn bị bài thuyết trình
  • Soạn Slides trên power point

2

Trình bày nội dung

  • Khởi đầu thuyết trình
  • Thuyết trình nội dung chính

3

Kết thúc trình bày

  • Mô hình hóa những điểm quan trọng
  • Gợi ý thảo luận, đặt câu hỏi

4

Hình ảnh và ghi chú

5

Trả lời câu hỏi

  • Các trạng thái tâm lý
  • Lắng nghe
  • Trả lời
  • Năm (05) loại câu hỏi thường gặp

6

Những lưu ý:

  • Lỗi lầm khi thuyết trình trước đám đông
  • Lỗi lầm khi viết báo cáo
HỌC PHÍ

Khai giảng: Tháng 7/2021

Lịch học: Thứ 7-CN hàng tuần

Giờ học: Sáng 08h00 -11h00, chiều 14h00 - 17h00

Thời lượng: 2 buổi/6 giờ

Phí tham dự: 1.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi :

 • Giảm 5% học viên thanh toán trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Giảm 8% đăng ký từ 3 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày
 • Giảm 10% đăng ký từ 5 học viên & thanh toán trước khai giảng 10 ngày

Phí ưu đãi được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 10 ngày

Điền thông tin đăng ký:
  GỌI NGAY